Ferjouwing yn relaasjes: de krêft ta in sûn houlik

Ferjouwing yn relaasjes


3 nuttige konfliktoplossingsstrategyen foar pearen

Yn dit artikelIt makket net út hoe kompatibel jo kinne wêze mei jo spouse; de ûnfolsleinheden yn it minskdom bringe konflikt yn in houlik. De akte fan ferjouwing by pearen lûkt leafde en ynset foar in fruchtber houlik. De realiteit fan it houlik nimt fantasij en dwaling ferbûn mei dating fuort. It is pas nei it houlik dat jo de gebreken fan jo partner beseffe en jo moatte it akseptearje foar in lange en befredigende uny. Dy akseptaasje en de reewilligens is in elemint fan ferjouwing.Jo moatte libje mei ien mei wa't jo in ferskil fan miening hawwe; jo diele aparte skoallen fan tinken; ferskate smaak en libbensstyl wêrtroch lestich kin wêze om te behanneljen, doch kieze jo noch altyd om jo libben mei har troch te bringen. Net dat jo wanhopich binne. Jo sjogge nei it algemiene doel fan jo houlik. It feit dat jo inoar akkomodearje is in wichtige pylder yn it houlik. Jo kieze yn oerienkomst los te litten.

Ferjit gjin ferjouwing mei akseptearjen fan ûndeugden lykas misbrûk. It is in akte fan ferjouwing fan ferkeard dwaan nei serieuze oerlis. It is ek gjin kar om stil te bliuwen mei searde gefoelens; it bout bitterheid dy't selsmoard is yn 'e reis fan it houlik. Famyljepsychologen jouwe ta dat pearen dy't noait kompromittearje oer har grutskens om har partners te ferjaan minder kâns hawwe om har konflikten op te lossen. Yn 'e measte gefallen liedt it ta skieding of skieding; yn tsjinstelling ta pearen dy't ferjouwing oefenje en offers kinne bringe om har echtgenoat oan te passen, geane se sûn houliken. Se kinne in serieus konflikt weerstaan ​​en laitsje dernei nei ferjouwing.Ferjouwing is in yntuïtyf attribút dat yn 'e rin fan' e tiid groeit as in spouse kiest om te sjen nei it positive perspektyf fan har houlik. Se binne ree om it wrok los te meitsjen yn tsjinstelling ta it hawwen dat fierder liedt ta ekstreme bitterheid. Houliksoargers jouwe de swierrichheid ta dy't se ûnderfine as se besykje pearen dy't bitterheid yn har hert hawwe te fermoedsoenjen.

De fiif kwaliteiten fan ferjouwing houliksrelaasje

1. Erken de flaters en lit se los

Jo kinne in hanneling net ferjaan dy't jo net kenne, boppedat moatte jo akseptearje dat it al dien is en jo hawwe gjin foech om it te feroarjen, mar, jo hawwe de krêft om it bestean ta te jaan. Jo wurk is om no troch te gean mei jo libben as echtpearen.De ferjûn partner moat ek berou jaan oan 'e ferjouwende partner om in freedsume oergong te hawwen yn' e ferjouwingreis. De wil en ynset sille de tiid ynkoarte om it nivo fan sear te fertarren foar ferjouwing om it sintrum te nimmen.

2. Hawwe positive emoasjes

Ferjouwing en bitterens falle nea yn deselde heakje. In relaasje basearre op ferjouwing hat gjin negative emoasjes dy't liede ta wrok en bitterheid. Ynstee dêrfan ferfangt it it mei leafde, respekt en posityfens om de emosjonele, fysike en emosjonele sûnens te ferbetterjen.

Ferjouwing giet alles oer de ferjouwende partner, en net de ferjûn partner. It momint dat pearen besjogge dat se moatte ferjaan foar har eigen foardiel; it fersnelt it genêzingsproses om foarút te gean mei de houliksferantwurdlikens foar lok yn har houlik.

3. Skilderet genede en genede

Fanút in kristlik prinsipe libje wy troch Gods genede en syn barmhertichheden. Bytiden binne de ferwûne gefoelens te djip om mei jo eigen geast te behanneljen; mar de fersekering fan Gods lear oer ferjouwing, jo hawwe de genede en genede om jo partner te ferjaan. Ferjouwing yn houlik is freonlik en meilydsum.

4. It is sûnder betingst

Jo kieze foar ferjaan sûnder ferplichting. Jo twinge jo echtgenoat net om oan guon betingsten te foldwaan as in kaartsje om jo hert te winnen foar ferjouwing. Syn as har rol is om syn belutsenens by it konflikt en reewilligens om dêroer te wurkjen te akseptearjen. Sels as hy nettsjinsteande it bewiis wegeret ta te jaan, binne minsken oars. Jo akte fan ferjouwing hat in rol te spyljen om de aksje fan jo partner te feroarjen foar in sûn houlik.

5. Hat in freedsume en leafdefolle sfear

Dit soarte fan houlik geniet fan alle leafde en in freedsume sfear om in goeie tiid foar inoar te hawwen. Ferjouwing yn in houlik makket it ferskil tusken in lokkich en in ûngelokkich houlik.

Ferjouwing is in kar om gefoelens fan haat foar jo spouse te ferwiderjen, nettsjinsteande de earnst fan 'e pine. Hjirmei akseptearje jo allinich positive emoasjes sûnder missy foar wraak. Jo litte God kontrôle oer de situaasje nimme foar in permaninte oplossing. It is in reis dy't sels jierren kin duorje; tagelyk hawwe jo gjin ferplichting oer it oantal kearen dat jo jo partner moatte ferjaan.